31 هزار کیسه سهمیه آرد فوق العاده به نانوایان استان تعلق گرفت

31 هزار کیسه آرد مناسبتی برای تامین نیاز شهروندان و نان هیات های مذهبی استان مازندران به نانوایان تخصیص یافت.

الناز پاک نیا: مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با بیان این مطلب اظهار داشت: به منظور تامین نان شهروندان عزیز و مراسم مساجد و هیات های مذهبی در ایام ماه محرم، طی پیگیری های بعمل آمده بیش از 31 هزار کیسه سهمیه آرد مناسبتی فوق العاده به نانوایان استان اختصاص یافته و در اختیار کارگروه های آرد و نان شهرستان ها قرار گرفت.

عباسعلی وفائی نژاد افزود: سهمیه آرد فوق العاده علاوه بر سهمیه ثابت ماهانه به واحدهای خبازی کشیک منتخب کارگروه های آرد و نان هر شهرستان با لحاظ سهولت دسترسی مردم و هیات امنای مساجد و هیات های مذهبی به نان مورد نیاز در ایام محرم تخصیص یافت.

دبیر کارگروه آرد و نان استان همچنین اظهار داشت: جهت سهولت و تسریع در تامین به موقع نان مراسمات مذهبی و ثبت تراکنش صحیح در سامانه هوشمند نانینو، کلیه هیات امنای مساجد و هیات های مذهبی می‌بایست از طریق منوی کسب و کار (دائم یا موقت) در این سامانه ثبت نام نموده و پس از دریافت کد رهگیری و تایید از سوی فرمانداران شهرستان نسبت به خرید نان مورد نیاز خود از واحدهای خبازی منتخب از طریق منوی مذکور اقدام نمایند.

وی افزود: نانوایان منتخب در این طرح علاوه بر فروش نان به مصارف خانوار، موظف به فروش نان به هیات های مذهبی و مساجد در قالب کسب و کار می باشند.

وفائی نژاد همچنین تصریح کرد: به منظور اطلاع رسانی مطلوب ، کلیه واحدهای خبازی منتخب می بایست اقدام به تهیه و نصب بنر متحدالشکل بر سر درب واحد خبازی خود نمایند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران اظهار داشت: با تمهیدات صورت گرفته و ذخیره سازی آرد کافی در شهرستانها هیچ نگرانی و کمبودی در خصوص آرد مورد نیاز واحد های خبازی در ایام محرم وجود ندارد.

دبیر کارگروه آرد و نان استان با تاکید به فرمانداران شهرستان ها از کارگروه های آرد و نان شهرستان ها خواست در راستای حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده، نظارت دقیق بر فرآیند عملکرد واحدهای خبازی در زمینه رعایت ساعت پخت، جلوگیری از تعطیلی خودسرانه و … داشته باشند.

وی با بیان اینکه هرگونه تراکنش های غیرواقعی و غیرمتعارف دستگاه های کارتخوان هوشمند نانوایی ها از سوی دستگاه های نظارتی مورد رصد و پایش قرار می گیرد، اظهار داشت: در صورت ارتکاب رفتارهای خلاف قاعده از سوی نانوایان، دستگاه های نظارتی اقدام به برخورد قانونی با واحدهای متخلف خواهند کرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران ایفای مسئولیت اجتماعی شهروندان را در صیانت از حقوق شهروندی بسیار مهم دانست و گفت: شهروندان از طریق شماره گیری شماره 124 سازمان صمت و 135 تعزیرات حکومتی و سامانه پیامکی 30001394 اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران می توانند در طرح نظارت عمومی خبازی هایی که کم فروشی، گران فروشی، عدم رعایت ساعت پخت و تعطیلی خودسرانه دارند مشارکت نمایند.