بیش از ۱۶ هزار حادثه در سامانه ۱۲۲ پیگیری و رفع شد

مدیرعامل آب وفاضلاب مازندران گفت: از مجموع تماسهای ثبت شده در سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان (۱۲۲ ) ، ۱۶ هزار و ۲۴۰ حادثه در ۴ ماهه امسال، پیگیری و رفع شد.

به گزارش حرف آنلاین؛ مهندس بهزاد برارزاده، از ثبت ۲۷ هزار و ۷۳۷ حادثه در بخش آب و فاضلاب در سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان (۱۲۲ ) در این مدت خبر داد و گفت: از این تعداد، ۲۷ هزار و ۴۴۷حادثه مربوط به بخش آب و ۲۹۰ حادثه مربوط به بخش فاضلاب بوده است.

وی، با بیان اینکه از مجموع حوادث ثبت شده در این سامانه ۱۶ هزار و ۲۴۰حادثه پیگیری و رفع شد تصریح کرد: مابقی تماسها توسط کارشناسان ۱۲۲ راهنمایی و پاسخ داده شد.

مهندس برارزاده از ثبت ۹۹ هزار و ۱۵۷ حادثه در بخش آب و فاضلاب در سامانه ۱۲۲ طی سال گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد، ۹۸۲۲۶ حوادث مربوط به بخش آب و ۹۳۱مربوط به بخش فاضلاب بوده است.

وی با بیان اینکه بیشترین تماس ها در بخش آب مربوط به اتفاقات شبکه توزیع آب بوده است ، تصریح کرد: به تمامی تماسهای مردمی دربخش آب و فاضلاب پاسخ داده شد و پیگیری های لازم برای رفع آن صورت گرفت.

مدیرعامل آبفامازندران خاطرنشان ساخت: هم استانی های عزیز در صورت مشاهده هر گونه شکستگی ها،حوادث و قطعی آب با سامانه ۱۲۲ تماس بگیرند تا همکاران جهت بررسی و رفع اتفاق هماهنگی لازم را بعمل آورند.

مهندس برارزاده به دیگر قابلیتهای سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان در آینده نزدیک اشاره و تصریح کرد: واگذاری خدمات ۲۴ گانه از جمله واگذاری انشعاب آب و فاضلاب از طریق این سامانه میسر خواهد شد .