بررسی حرف از آمار حوادث ناشی از کار در استان؛ مرگ؛ سهمِ کارگران مازندرانی

گروه حوادث: متاسفانه حادثه ناشی از کار یکی از حقایقی است که معمولاً کارگران به شکل‌های مختلف با آنها مواجه می‌شوند. میزان حوادث رخ داده در کارگاه‌های مختلف متفاوت است. برخی به عنوان کارمند اداری عمل می‌کنند و عملاً اتفاق خاصی برای آنها رخ نمی‌دهد. این در حالی است که برخی دیگر به عنوان کارگر […]

گروه حوادث: متاسفانه حادثه ناشی از کار یکی از حقایقی است که معمولاً کارگران به شکل‌های مختلف با آنها مواجه می‌شوند. میزان حوادث رخ داده در کارگاه‌های مختلف متفاوت است. برخی به عنوان کارمند اداری عمل می‌کنند و عملاً اتفاق خاصی برای آنها رخ نمی‌دهد. این در حالی است که برخی دیگر به عنوان کارگر در کارگاه‌های برش کاری و پرس کاری کار می‌کنند که بروز حادثه در آنها بسیار رایج است. در اغلب موارد وقوع حادثه ناشی از کار باعث ایجاد تنش بین کارگران و کارفرمایان و حتی بیمه گذاران می‌شود.

حادثه ناشی از کار به کلیه حوادث و اتفاقاتی گفته می‌شود که در جریان آن صدمات جسمی و جانی به کارگران و کارفرمایان وارد می‌شود و چارچوب آن در قانون کار تعریف شده است. در واقع، این حوادث به صورت مستقیم و غیرمستقیم به فعالیت فرد در این حوزه کاری مربوط می‌شود. حتی جالب است بدانید که ایاب و ذهاب با سرویس‌های مربوط به کار و شغل، اگر به حادثه و صدمه منجر شود، شامل حادثه ناشی از کار بوده و بیمه گذاران، از جمله بیمه تأمین اجتماعی وظیفه پرداخت غرامت و دیه فرد را بر عهده دارد.

مطابق ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه درزمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.

خطر در گستره علم ایمنی شرایطی است که پتانسیل صدمه به افراد ، خسارت به تجهیزات و ساختمانها و از میان بردن مواد را داشته و یا آنکه موجب کاهش قدرت و کارائی یک عملکرد شود.

یکی از شرایطی که موجب کاهش حوادث ناشی از کار می شود، رعایت ایمنی در کارگاه است؛ ایمنی عبارتست از فرار از موقعیت هائی که می تواند باعث مرگ، جراحت، بیماری های شغلی، صدمه و یا خسارت به اموال و تجهیزات گردد. به عبارت دیگر شرایطی است که منابع انسانی را از عوامل مضری که می تواند سلامتی آن را به خطر اندازد مصون می دارد اما حوادث ناشی از کار در مازندران و مرگ تقریبا ۹ نفر در هرماه نشان می دهد که این کارگاه ها از شرایط مناسبی برخوردار نیستند.

مرگ ۷۰ نفر ناشی از حوادث کار در هشت ماه

مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران در روزهای گذشته آمار حوادث ناشی از کار را در مازندران اعلام کرده است  که رقم قابل ملاحظه ای است؛ براساس این آمار در هر ماه تقریبا برای ۹ کارگر مرگ در محل کار رخ داده است. براساس این خبر، در هشت ماهه  سالجاری ۷۰نفر(همگی مرد) بر اثر حوادث کار در استان جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸ (هشت)درصد افزایش داشت.

علی عباسی گفته بر اساس آمارهای مراکز پزشکی قانونی استان در هشت ماهه سالجاری به ترتیب شهرستان ساری با  13، آمل و نور هر کدام با ۹ و چالوس با ۷ مورد بیشترین  و شهرستان محمود آباد با یک مورد فوتی،‌ کمترین موارد مرگ ناشی از حوادث کار را داشتند. بر اساس این گزارش عمده دلایل مرگ افراد در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی با ۲۵ نفر، برق گرفتگی با ۱۷، اصابت جسم سخت با ۱۴ و سوختگی و سایر موارد هر کدام  با ۷ مورد در رتبه بعدی قرار دادند.

مرداد ماه بیشترین فوتی

بر اساس تفکیک ماه مرداد با ۱۳، اردیبهشت با ۱۲  بیشترین  و فروردین با ۴ مورد کمترین آمار فوتی در آن به ثبت رسید. همچنین سنین ۳۱ تا ۴۰ سال با ۲۰ مورد بیشترین فوتی و کمتر از ۲۰ سال با یک فوتی کمترین آمار را داشتند.

وضعیت تاهل و ملیت

عباسی با بیان اینکه  55نفر متاهل و ما بقی مجرد هستند گفت: از کل فوت شدگان حوادث کار در هشت ماه سالجاری ۵ نفر دارای ملیت غیر ایرانی هستند.

افزایش ۴ درصدی مصدومان حادثه کار

این مقام اجرایی استان افزوده: بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان  649مصدوم (۶۱۱ مرد و ما بقی زن) ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴درصد افزایش داشت.

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه بیشترین حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان میباشد گفت: ارزش نهادن به جان انسانها، داشتن برنامه ایمنی در کار، رعایت استاندارد ها و قوانین مربوطه ، آموزش و ایجاد نظام اطلاع رسانی و عبرت از حوادثی که اتفاق افتاده را از مهمترین راهکارها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار دانست.

سهم نظارت ها کجاست؟

سهم نظارت بر کارگاه ها از لحاظ ایمنی و رعایت اصول جلوگیری از حوادث در این میان نشان می دهد که مرگ در حین حوادث ناشی از کار در مازندران بالا است و از این رو کاهش نظارت ها را قوت می دهد. نظارت هایی که به نظر می رسد با کم کاری و سهل گرفتن ها و شاید دیده نشدن تخلفات برخی پیمانکاران حتی در حوزه به کارگیری کارگران غیرمجاز در این میان مشهود به نظر می رسد.