بازدید مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور از کارخانه تولید روغن در آمل

حرف آنلاین: اله بداشتی مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور ضمن بازدید از بخش های مختلف کارخانه تولید روغن، در شهرک صنعتی آمل از خط تولید و انبار بر روند بارگیری روغن شهرهای مقصد نظارت و بارنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: دولت کار بزرگی را برای تحول اقتصادی شروع کرده و همه باید همدلانه و مشفقانه کمک کنیم که این کار بزرگ اقتصادی دولت که شخص رییس جمهور برای آن آبرو گذاشته، به نتیجه برسد.