بازدید دکتر طهرانچی از بخش‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سفر به استان مازندران از بخش‌های مختلف واحد قائم‌شهر بازدید کرد. دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه سفر به استان‌های شمالی کشور، پس از سفر به استان گلستان به مازندران رفت و در واحد قائم‌شهر حضور یافت. دکتر طهرانچی  پس از شرکت در جلسه هیئت‌رئیسه دانشگاه آزاد […]

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سفر به استان مازندران از بخش‌های مختلف واحد قائم‌شهر بازدید کرد.

دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه سفر به استان‌های شمالی کشور، پس از سفر به استان گلستان به مازندران رفت و در واحد قائم‌شهر حضور یافت.

دکتر طهرانچی  پس از شرکت در جلسه هیئت‌رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر از محل احداث مجتمع گردشگری این واحد دانشگاهی بازدید و پیشنهاد‌هایی برای ساخت این مجتمع و نوع کاربری آن ارائه کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در مجتمع کشت و صنعت شهید مدافع حرم محمد بلباسی از استخر ماهی، سالن‌های طیور، سالن چندمنظوره ورزشی بازدید کرد و پس‌ازآن در جلسه دوساعته با مدیران گروه و اساتید حوزه کشاورزی به بیان برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی برای ایجاد تحول در کشاورزی پرداخت.

وی همچنین با همراهی دکتر حسین منصوریان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، دکتر سعید آزادیان دستیار ویژه رئیس دانشگاه، دکتر محمدعلی باغستانی مجری طرح بازمهندسی نظام آموزشی، پژوهشی و خدمات فناوری علوم کشاورزی و منابع طبیعی و دکتر علیرضا طاهری زاده مدیرکل پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی از مرکز رشد واحدهای فناور و کارگاه طراحی و تولید پوشاک واحد قائم‌شهر بازدید به عمل آورد.