اینچه درگاهی عضو شورای جهانی ژیمناستیک شد

رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران به عضویت شورای جهانی این رشته در آمد. هشتاد و سومین کنگره فدراسیون جهانی ژیمناستیک روزهای ۱۴ تا ۱۶ آبان به میزبانی شهر آنتالیای ترکیه برگزار شد که طی آن واتانابه با کسب ۸۱ رای بار دیگر رییس فدارسیون بین المللی ژیمناستیک شد. علی هیتمی از قطر نائب رییس اول، نیلی […]

رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران به عضویت شورای جهانی این رشته در آمد.

هشتاد و سومین کنگره فدراسیون جهانی ژیمناستیک روزهای ۱۴ تا ۱۶ آبان به میزبانی شهر آنتالیای ترکیه برگزار شد که طی آن واتانابه با کسب ۸۱ رای بار دیگر رییس فدارسیون بین المللی ژیمناستیک شد.

علی هیتمی از قطر نائب رییس اول، نیلی کیم به عنوان نایب رئیس دوم و بانوان و سوات سلن از ترکیه به عنوان نایب رئیس سوم انتخاب شدند.

همچنین زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران که فدراسیون تحت مدیریتش با حاشیه های زیادی در داخل کشور مواجه شده است به عضویت شورای جهانی ژیمناستیک درآمد.