انجام بیش از 14 میلیون قطعه جوجه ریزی در مازندران

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران از جوجه ریزی ۱۴ میلیون و ۹۲۲ هزار قطعه‌ای در مرغداری‌های گوشتی استان تیرماه امسال خبر داد.

الناز پاک نیا:  محمدمهدی عباس زاده اظهار کرد: برای تامین امنیت غذایی و تنظیم بازار، تیرماه امسال ۱۴ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۷۹۰ قطعه جوجه ریزی در مرغداری‌های گوشتی استان مازندران انجام شد.

وی به تولید جوجه درجه یک کارخانجات جوجه کشی، مزارع مرغ مادر گوشتی، جوجه ریزی مزارع مرغ مادر و مرغ گوشتی استان در سامانه سماصط اشاره کرد و گفت: تیر ماه امسال ۱۴ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۷۹۰ قطعه جوجه ریزی در مرغداری های گوشتی استان انجام شد.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی مازندران افزود: تیرماه امسال ۵۵ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۴۰ قطعه جوجه گوشتی در کارخانجات جوجه کشی و ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۸ قطعه جوجه گوشتی در مزارع مرغ مادر گوشتی استان تولید شد.

عباس زاده با اشاره به جوجه ریزی ۱۴ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۷۹۰ قطعه ای در مزارع مرغ گوشتی و جوجه ریزی ۲۶۹ هزار و ۸۶۶ قطعه ای در مزارع مرغ مادر گوشتی استان در تیرماه امسال، پیش بینی کرد با این تعداد جوجه ریزی، ۲۷ هزار و ۴۷۳ تن گوشت سفید در استان تولید و به بازار مصرف عرضه شود.

وی یادآور شد: ۹۴۳ هزار و ۳۳۶ قطعه از جوجه ریزی های انجام شده در تیرماه امسال از نژاد آپلاس، ۳ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۲۷۳ قطعه از نژاد آرین، ۹ میلیون و ۹۸۸ هزار و ۵۶۱ قطعه از نژاد راس و ۷۹۹ هزار و ۶۲۰ قطعه از نژاد کاب بود.