انتصاب مدیر صمت مازندران،شاید در وقتی دگر!

انتصاب مدیر کل جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در هالی از ابهام قرار گرفته است.

دومین سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ استعفا کرد و از همان تاریخ دیگر به مازندران نیامده و در هلدینگی که عضو هیات مدیره آن است، مستقر شده است.

این سازمان طویل و عریض و البته مهم توسط معاونین اداره می شود.

با آنکه کشور در جنگ اقتصادی با خناثان و کوردلان مخالف انقلاب اسلامی است، سازمان صمت استان بدون سکاندار امورات را می‌گذراند.

حال برای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری در استان مازندران نباید نهاد متولی تولید در استان مازندران یک مدیر کاربلد داشته باشد؟؟

به گزارش حرف آنلاین، پس از دوره 8 ماهه سرپرستی مجید فانی در دولت سیزدهم، صبوری دیلمی سرپرست این سازمان شد اما او هم پس از مدتی استعفا داد.