اعطای ۲۱۷۰ واحد تسهیلات بافت فرسوده در مازندران

مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران پرداخت تسهیلات برای بافت های فرسوده شهری را فرصتی مناسب برای نوسازی و بهسازی این محدوده ها دانست. به گزارشحرف آنلاین، عبدالله بهادری افزود: با توجه به مصوبات هیات وزیران و در راستای تحقق قانون ساماندهی، حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون حمایت از احیاء، بهسازی […]

2

مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران پرداخت تسهیلات برای بافت های فرسوده شهری را فرصتی مناسب برای نوسازی و بهسازی این محدوده ها دانست.

به گزارشحرف آنلاین، عبدالله بهادری افزود: با توجه به مصوبات هیات وزیران و در راستای تحقق قانون ساماندهی، حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و عرصه های ناکارآمد شهری، ارائه تسهیلات در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.

وی در ادامه افزود: در سال ۹۶بالغ بر ۲۱۷۰واحد به ارزش ریالی  بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال توسط بانک  عامل  مسکن به متقاضیان، تسهیلات پرداخت شد. بهادری ارائه تسهیلات در محدوده های هدف را از بسته های تشویقی دولت عنوان نمود که میزان تسهیلات در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۴۰۰ میلیون ریال و شهرهای کمتر از جمعیت مورد نظر، ۳۰۰ میلیون ریال برای هر واحد مسکونی می باشد.

وی همچنین تاکید نمود که همکاری و هم افزایی بین اداره کل راه و شهرسازی و بانک های عامل استان با محوریت بانک مسکن در راستای پرداخت به موقع تسهیلات ، نقش بسیار مهمی را در ترغیب و تشویق ساکنان و انبوه سازان به منظور نوسازی بافت های فرسوده شهرهای استان دارد.

بهادری همچنین به رویکرد تشویقی دیگر دولت در خصوص اعطای تسهیلات در قالب صندوق مسکن یکم به متقاضیان در   بافت های فرسوده استان اشاره کرد و عنوان داشت: میزان سود تسهیلات در محدوده های بافت های فرسوده در قالب طرح صندوق یکم ۸/۵ درصد می باشد که با تائید اداره کل راه و شهرسازی به متقاضیان پرداخت می گردد.

مدیر کل راه  و شهرسازی استان مازندران یادآور شد :از مجموع ۳۸ شهر دارای محدوده بافت فرسوده مصوب استان تعداد ۲۰ شهر در لیست دریافت کنندگان قرار دارند که در این میان شهر آمل از حیث تعداد  متقاضیان رتبه اول را در سالجاری دارا می باشد.