اعتبارنامه اعضای هفتمین دوره از انتخابات شورای کارگری شهرداری ساری اعطا شد

با حضور جواد طالبی شهردار ساری، اعتبارنامه اعضای هفتمین دوره از انتخابات شورای کارگری شهرداری ساری اعطا شد  شهردار مرکز استان، در دیدار با اعضای منتخب هفتمین دوره از شورای کارگری شهرداری ساری، اظهار کرد: در این دوره از انتخابات شورای کارگری، تخصص و نیروی جوانی به شکل توام وارد شورای اسلامی کار شهرداری شدند […]

با حضور جواد طالبی شهردار ساری، اعتبارنامه اعضای هفتمین دوره از انتخابات شورای کارگری شهرداری ساری اعطا شد

 شهردار مرکز استان، در دیدار با اعضای منتخب هفتمین دوره از شورای کارگری شهرداری ساری، اظهار کرد: در این دوره از انتخابات شورای کارگری، تخصص و نیروی جوانی به شکل توام وارد شورای اسلامی کار شهرداری شدند که نویدبخش روزهای خوب است. جواد طالبی با اشاره به اینکه اعضای شورای کارگری دفاع از حقوق کارگران را در سرلوحه امور خود قرار داده و از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای پرهیز کند، افزود: شورای کارگری در زمینه ساماندهی نیروهای شهرداری هم می‌تواند کمک‌کار ما باشد.شهردار ساری با بیان اینکه جایگاهی را در بوستان ولایت به شورای کارگری اختصاص دادیم، گفت: آمادگی داریم با برگزاری نشست‌های ماهانه با اعضای شورای کارگری، در زمینه مطالبات کارگران از جمله مسائل بیمه تکمیلی و رفاهی کارکنان گام‌های موثر برداریم.

گفتنی است در پایان این نشست جواد طالبی شهردار ساری، اعتبارنامه اعضای شورای کارگری شهرداری ساری را از طرف اداره کار، رفاه و تامین اجتماعی به آنان اعطا کرد.