اجرای پروژه های زیرساختی در ۸ شهرک و ناحیه صنعتی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از اجرای ۱۴۷ هزار مترمربع زیرسازی، آسفالت و هدایت آبهای سطحی در ۸ شهرک و ناحیه صنعتی استان خبر داد.یاسر امینی با اشاره به رسالت ذاتی شرکت شهرکهای صنعتی در اجرا و تکمیل زیرساخت شهرکها و نواحی صنعتی گفت: اجرای ۱۴۷ هزار مترمربع زیرسازی، آسفالت، لکه گیری و هدایت آبهای […]


مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از اجرای ۱۴۷ هزار مترمربع زیرسازی، آسفالت و هدایت آبهای سطحی در ۸ شهرک و ناحیه صنعتی استان خبر داد.یاسر امینی با اشاره به رسالت ذاتی شرکت شهرکهای صنعتی در اجرا و تکمیل زیرساخت شهرکها و نواحی صنعتی گفت: اجرای ۱۴۷ هزار مترمربع زیرسازی، آسفالت، لکه گیری و هدایت آبهای سطحی معابر داخلی در ۸ شهرک و ناحیه صنعتی استان در حال انجام می باشد.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: پروژه های زیرساختی در شهرکها و نواحی صنعتی استان براساس برنامه های تدوین شده و با اولویت اجرا می گردد.امینی تأکید کرد: ۱۵ پروژه عمرانی در شهرکهای صنعتی جویبار، شهدای محمودآباد، شهید مصطفی خمینی ساری، سلمانشهر، امامزاده عبداله آمل، بندپی شرقی و نواحی صنعتی لاله آباد و گلوگاه در حال اجرا است.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران بیان داشت: برای اجرای این پروژه ها مبلغ بیش از ۱۹۵ میلیارد ریال اعتبار، از محل منابع استانی و داخلی در نظر گرفته شده است.