آخرین وضعیت کشت پاییزه مازندران در ۱۴۰۱

حرف آنلاین: مسئولان جهاد کشاورزی تلاش می کنند تا کشت پاییزه در مازندران مورد توجه کشاورزان قرار بگیرد اما از برنامه عقب هستند.

عمده کشت پاییزه مازندران کشت کلزا است که دولت با خرید تضمینی تلاش می کند تولید این محصول کشاورزی افزایش یابد. نرخ خرید تضمینی کلزا در سال گذشته، ۱۵ هزار تومان بوده است اما دولت این عدد را در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۲۳ هزار تومان افزایش داده است.

جهاد کشاورزی مازندران موظف هستند که در سال ۱۴۰۱، ۲۵ هزار هکتار کلزار در اراضی کشاورزی استان کشت شود اما سوابق چند سال اخیر نشان می دهد که به بهانه کمبود بارش، مازندران نتوانسته به عدد مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی دست یابد.

عملکرد مازندران در کشت محصول کلزا در هر کدام از سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰،  ۹ هزار هکتار بوده است اما امسال براساس وعده داده شده و بارش مناسب باران در روزهای ابتدایی مهرماه ۱۴۰۱، و همچنین تسهیلات در نظر گرفته شده نظیر یارانه سم علف و … به نظر می رسد میزان کشت این محصول نسبت به سال های گذشته افزایش یابد.

کشاروزان چه می خواهند؟

نظارت ضعیف بر مراکز خرید تضمینی یکی از گلایه های کشاورزان کلزا در مازندران در سال های گذشته بود که مجبور بودند محصول خود را به مراکز دورتر تحویل دهند.

حضور کم رنگ کارشناسان جهاد کشاورزی در روستاها و حمایت های فنی و علمی، نکته دیگری است که در صورت توجه به آن می تواند ضمن انگیزه به کشاورزان، شاهد افزایش کیفیت در تولید این محصول استراتژیک باشیم.

تامین به اندازه و بموقع بذر یارانه کلزا نیز از ضروریات افزایش این محصول است که رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در ستاد کشت پاییزه مازندران به همکاران خود تذکر تامین به موقع و به اندازه بذر را داده بود. براساس اعلام مدیر زارعت جهاد کشاورزی مازندران، ۱۳۰تن بذر یارانه ای محصول کلزار برای سال ۱۴۰۱ تامین شده است.

مناطق شرق استان مازندران نظیر بهشهر، نکا و گلوگاه بیشترین کشت محصول پاییزه را به خود اختصاص داده اند و محصولاتی نظیر کلزار، گندم، گیاهان علوفه ای و جو را در حدود ۱۸۰ هزار هکتار کشت می کنند.