افتتاح بخش آنژیوگرافی و جراحی قلب بیمارستان آمل

افتتاح بخش آنژیوگرافی و جراحی قلب بیمارستان آمل

بخش آنژیوگرافی و جراحی قلب بیمارستان آمل خمینی (ره) آمل ظهر پنجشنبه با حضور معاون وزیر بهداشت و جمعی از مسئولان افتتاح شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مراسم افتتاح پروژه با اشاره به اینکه پنج میلیارد تومان برای[ادامه خبر]