مراسم تودیع و معارفه فرماندار جدید شهرستان آمل با حضور حسن نژاد معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران برگزار شد و در این مراسم پس از هفت سال، رسولی با بازنشستگی این فرمانداری را ترک کرد.

به گزارش حرف، حسن نژاد معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران در این مراسم با اشاره به اینکه همه تغییرات را یک فرصت می دانیم اما این تغییرات باید منطبق بر نقشه راه باشد، گفت: زمانی که کاری صورت می گیرد باید برای آن مساله تولید شود و مدیران باید برای حل این مساله تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه توقع مردم بیش از چیزی است که امروز صورت می گیرد و باید با آنها همراهی صورت گیرد، با بیان شرایط بحرانی کرونا اظهار کرد: در وضعیت وخیم کرونایی، به خوبی می دانیم که شرایط حاد فقط مختص ایران است و همه دنیا با آن درگیر است، امروز تاثیر کرونا در زندگی روزمره به خوبی دیده می شود، کرونا یک بیماری فرامرزی است و به شدت شیوع یافته و این امر میزان ارتباطات کشورها را کاهش داده است.

حسن نژاد با تاکید بر اینکه ظلم دارویی شرایط سخت تری را برای جلوگیری از بحران کرونا در ایران ایجاد کرده است، افزود:  اگر میزان رعایت پروتکل ها را بیشتر کنیم بیشتر از سایر کشورها موفق تر خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه نگاه متفاوت به یک مساله موجب می شود با هم افزایی بتوانیم در پیشبرد امور موفق تر باشیم، بیان کرد: قرار نیست یک صدا باشیم بلکه باید با همراهی بتوانیم ضمن احترام به نقدها و شیوه ها، در راه بیانیه گام دوم انقلاب قدم برداریم.

حسن نژاد با بیان اینکه وضع موجود ما حاصل کار جمعی ما است، گفت:  نکته مهم تر در پیشبرد امرو این است که باید تصمیمات سنجیده بگیریم  اما از فرماندار جدید انتظار دارم که از مدیران دفاع کند و به مدیران کمک کند تا ارتقا یابند.

معاون سیاسی استاندار مازندران با تاکید بر اینکه تودیع یک فرصت برای شهرستان است، افزود: جامعه ما این تلقی را دارد که هر اتفاقی در شهرستان رخ می دهد، فرماندار در آن دخیل است. فرمانداران باید بدانند که همیشه مورد سوالید و باید به مردم پاسخ دهید.

علیرضا شریعت فرماندار جدید شهرستان آمل نیز در سخنانی با بیان اینکه آمل را به عنوان قطب های علم، سیاست و فرهیختگی نام برده اند، بیان کرد: قطعا اصل بر تعامل هست و در همدلی ها ثمره خوبی برای مردم به ارمغان خواهد آمد.

وی با بیان اینکه مسولیت ها حق الناس است و قلمی که می چرخد از خون شهداست و مدیون مردم هستیم، تصریح کرد: از بزرگان و اندیشمندان در راستای توسعه شهرستان استفاده خواهیم کرد.

شریعت با اشاره به اینکه تلاش کردیم با شرایط سخت کرونایی تجمیع همت ها صورت گرفته و با تحریم ظالمانه تعادل بخشی در مدیریت صورت گیرد، بیان کرد: محبوبیت عقلی اهمیت دارد و این وظیفه ذاتی مدیر است که همگرایی ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه مدیریت ار سی ال  همان مدیریت جهادی و همیشه در میدان حاضر بودن است، گفت:  اول مراقبه سیاسی است؛ سپس همه دارای شعور و بینش سیاسی هستیم و همه ما سیاسی هستیم اما نگاه ما به سیاست از جهت فرهنگ و تمدن است.