نوشته شده در تاریخ پنج شنبه ۱ مهر ۹۵ ساعت ۰۹:۵۰

روزنامه حرف مازندران

۰۱۱-۳۳۳۴۹۸۸۹   تلفن

۰۱۱-۳۳۳۴۸۳۴۷  فاکس

email: harf.mazandaran@gmail.com

سامانه پیامک :  ۳۰۰۰۱۸۲۷

 

آدرس: مازندران – ساری – بلوار پاسداران – نرسیده به بیمارستان بوعلی – کوچه شهید کاملی( نبش پلیس + ۱۰ ) – انتهای بن بست