با راه‌اندازی انجمن نمایش در کانون پرورش فکری مازندران، انجمن نمایش غرب استان راه‌اندازی شد.

این کانون با توجه به اهمیت هنرهای نمایشی و تأثیر آن در فعالیت‌های فرهنگی و هنری کانون، مهرماه سال گذشته اقدام به راه‌اندازی این انجمن کرده است.

به همین منظور بر اساس شیوه‌نامه واحد آفرینش‌های هنری ستاد و باهدف، شناسایی استعدادهای اعضا و مربیان، استفاده از حضور اعضای ارشد کانون  و در نهایت تولید آثار نمایشی، بخش مرکزی و شرق  استان  راه‌اندازی شد و بر همین اساس بخش غرب استان نیز با حضور مدیرکل و کارشناس نمایش کانون مازندران در مرکز فرهنگی و هنری نوشهر آغاز به کارکرد.

 به گفته کارشناس هنری (نمایش) کانون پرورش فکری مازندران، راه‌اندازی انجمن نمایش در دو بخش مرکزی و شرق استان  و  غرب استان  بنا به فاصله مسافتی و به‌منظور تسهیل دررفت و آمد اعضای انجمن صورت گرفته است. اما اهداف، برنامه‌ها و نشست‌های آن  بر اساس شیوه‌نامه  مشترک خواهد بود.

حمیده ناجی افزود: تاکنون دو نشست و دو کارگاه آموزشی  توسط انجمن نمایش برگزار شد تا اعضا در یک  فرایند آموزشی با مسائل تخصصی  تولید نمایش آشنا شوند.