۸پروژه شیلاتی دهه فجر امسال در مازندران بهره برداری می شود

مدیرکل شیلات مازندران گفت:  باید از تمام ظرفیت هااز جمله ظرفیتهای تشکلهای شیلاتی مردم نهاد استفاده و بهره برد تا برنامه های قوی تر و جامع تری را برای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اجرا کرد.رستمی ، کلنگ زنی بزرگترین پروژه شیلاتی آغاز عملیات اجرائی اسکله پرورش ماهی در قفس در منطقه لاریم شهرستان جویباربا اعتباربیش […]

مدیرکل شیلات مازندران گفت:  باید از تمام ظرفیت هااز جمله ظرفیتهای تشکلهای شیلاتی مردم نهاد استفاده و بهره برد تا برنامه های قوی تر و جامع تری را برای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اجرا کرد.رستمی ، کلنگ زنی بزرگترین پروژه شیلاتی آغاز عملیات اجرائی اسکله پرورش ماهی در قفس در منطقه لاریم شهرستان جویباربا اعتباربیش از۳۱ میلیاردتومان و بهره برداری هفت پروژه شیلاتی با سرمایه گذاری ۵/۳میلیارد تومان در دهه فجر امسال راازبرنامه های این اداره کل اعلام کرد ودرتشریح این پروژه ها گفت: در این ایام، پروژه پرورش نیمه متراکم ماهیان سردآبی با ظرفیت ۴۰ تن و سرمایه گذاری ۶۰۰میلیون تومان در شهرستان قائمشهر، پروژه پرورش نیمه متراکم ماهیان سردآبی با ظرفیت ۴۰ تن و سرمایه گذاری ۵۰۰میلیون تومان در شهرستان عباس آباد، پروژه پرورش نیمه متراکم ماهیان سردآبی با ظرفیت ۶۰ تن و سرمایه گذاری ۱ (یک) میلیارد تومان در شهرستان تنکابن،  احداث ۸ ( هشت ) استخر خاکی به مساحت ۱۷ هکتار همراه با ایجاد کانالهای آبرسانی در مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی شهید رجائی ساری با اعتبار ۶۰۰میلیون تومان ،اجرای سیستم لوله گذاری ۷۵۰ متری درمرکز فوق با اعتبار ۱۲۰ میلیون تومان ، برق رسانی به ظرفیت ۱۰۰ کیلو وات درمرکز بازسازی ذخایر اسب چین شهرستان عباس آباد با اعتبار ۱۲۳ میلیون تومان به بهره برداری می رسند ،ضمن اینکه یک پروژه شیلاتی احداث مزرعه پرورش ماهی سردآبی باظرفیت ۳۵ تن سرمایه گذاری بیش از ۶۰۰ میلیون تومان درشهرستان نور نیز کلنگ زنی خواهد شد.