8پروژه شیلاتی دهه فجر امسال در مازندران بهره برداری می شود

مدیرکل شیلات مازندران گفت:  باید از تمام ظرفیت هااز جمله ظرفیتهای تشکلهای شیلاتی مردم نهاد استفاده و بهره برد تا برنامه های قوی تر و جامع تری را برای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اجرا کرد.رستمی ، کلنگ زنی بزرگترین پروژه شیلاتی آغاز عملیات اجرائی اسکله پرورش ماهی در قفس در منطقه لاریم شهرستان جویباربا اعتباربیش […]

مدیرکل شیلات مازندران گفت:  باید از تمام ظرفیت هااز جمله ظرفیتهای تشکلهای شیلاتی مردم نهاد استفاده و بهره برد تا برنامه های قوی تر و جامع تری را برای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اجرا کرد.رستمی ، کلنگ زنی بزرگترین پروژه شیلاتی آغاز عملیات اجرائی اسکله پرورش ماهی در قفس در منطقه لاریم شهرستان جویباربا اعتباربیش از31 میلیاردتومان و بهره برداری هفت پروژه شیلاتی با سرمایه گذاری 5/3میلیارد تومان در دهه فجر امسال راازبرنامه های این اداره کل اعلام کرد ودرتشریح این پروژه ها گفت: در این ایام، پروژه پرورش نیمه متراکم ماهیان سردآبی با ظرفیت 40 تن و سرمایه گذاری 600میلیون تومان در شهرستان قائمشهر، پروژه پرورش نیمه متراکم ماهیان سردآبی با ظرفیت 40 تن و سرمایه گذاری 500میلیون تومان در شهرستان عباس آباد، پروژه پرورش نیمه متراکم ماهیان سردآبی با ظرفیت 60 تن و سرمایه گذاری 1 (یک) میلیارد تومان در شهرستان تنکابن،  احداث 8 ( هشت ) استخر خاکی به مساحت 17 هکتار همراه با ایجاد کانالهای آبرسانی در مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی شهید رجائی ساری با اعتبار 600میلیون تومان ،اجرای سیستم لوله گذاری 750 متری درمرکز فوق با اعتبار 120 میلیون تومان ، برق رسانی به ظرفیت 100 کیلو وات درمرکز بازسازی ذخایر اسب چین شهرستان عباس آباد با اعتبار 123 میلیون تومان به بهره برداری می رسند ،ضمن اینکه یک پروژه شیلاتی احداث مزرعه پرورش ماهی سردآبی باظرفیت 35 تن سرمایه گذاری بیش از 600 میلیون تومان درشهرستان نور نیز کلنگ زنی خواهد شد.