مدیرکل دفتر سرمایه گذاری استانداری مازندران خبرداد:

پیگیری اجرای 141 طرح مهم اقتصادی مازندران

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری استانداری مازندران از اجرای 141 طرح مهم اقتصادی اقتصادی مازندران خبرداد.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری استانداری مازندران از اجرای 141 طرح مهم اقتصادی مازندران خبرداد.

به گزارش حرف آنلاین، رحیم بخشی در کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه گذاری استان مازندران با اشاره به آخرین وضعیت طرح های نیمه تمام اقتصادی مازندران اظهار کرد: تعداد هزار و  612طرح اقتصادی نیمه تمام با پیش بینی اشتغال 47هزار و 265 نفر و حجم سرمایه گذاری 94هزار و 669 میلیارد تومان در استان در دست اجرا است.

وی با اشاره به اینکه از کل طرح های نیمه تمام اقتصادی مازندران تعداد 838 طرح به پیش بینی اشتغال 24هزار و 953 نفر و حجم سرمایه گذاری 41هزار و 835 میلیارد تومان در دست اقدام است، عنوان کرد: این طرح  ها با پیشرفت فیزیکی بیش از 60درصد در حال اجرایی شدن است.

بخشی با اشاره به آخرین وضعیت طرح های مهم اقتصادی مازندران یادآور شد: تعداد 141 طرح اقتصادی با پیش بینی اشتغال 48هزار و 785 نفر و حجم سرمایه گذاری بیش از 191 هزار میلیارد تومان در دست پیگیری می باشد.