۸۱۷ هزار مازندرانی دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند

حرف آنلاین: سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به تزریق بیش از پنج میلیون دوز واکسن در استان گفت: ۸۱۷ هزار نفر دوز سوم واکسن را تزریق کردند. قاسم اویس در گفتگویی با اشاره به اینکه رنگ پنج شهرستان استان زرد است، اظهار داشت: این درحالی که ۳۶ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال معادل ۸۱۷ […]

حرف آنلاین: سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به تزریق بیش از پنج میلیون دوز واکسن در استان گفت: ۸۱۷ هزار نفر دوز سوم واکسن را تزریق کردند.

قاسم اویس در گفتگویی با اشاره به اینکه رنگ پنج شهرستان استان زرد است، اظهار داشت: این درحالی که ۳۶ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال معادل ۸۱۷ هزار نفر اقدام به تزریق واکسن دوز سوم کرونا کردند.

وی با بیان اینکه در مجموع پنج میلیون و ۲۱۴ هزار دوز واکسن در استان تزریق شد، افزود: ۸۱ درصد مربوط به دوز اول و ۷۵ درصد مربوط به دوز دوم است و ۹۰ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال دوز دوم را دریافت کردند.

وی ادامه داد: ۹۹.۹ درصد دانش آموزان دوز اول و ۹۱ درصد دوز دوم واکسن کرونا را تزریق کردند و همچنان ۱۰ درصد از جمعیت ۲۰ تا ۳۰ سال از واکسن زدن پرهیز کرده‌اند.

اویس با اشاره به عقب ماندگی تزریق دوز سوم واکسن در استان از مردم خواست نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند و گفت: مشکلی از نظر تأمین واکسن در استان وجود ندارد./ مهر