۲/۸درصد از رشد اقتصادی مازندران از محل بهره‌وری محقق خواهد شد

حرف آنلاین: رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران گفت: ۲/۸ درصد از رشد اقتصادی استان باید از طریق بهره‌وری محقق شود که اقدامات لازم در حال انجام است.

فرج اله فتح الله پور در جلسه شورای اداری مازندران که با حضور رئیس سازمان ملی بهره‌وری در کشور برگزار شد، با اشاره به پیشگام بودن استان در حوزه رشد بهره‌وری در کشور، اظهار کرد: با هدف‌گذاری رشد ۷/۸ درصدی اقتصادی برای استان، ۲/۸ درصد از رشد استان باید از طریق بهره‌وری محقق شود.

وی با اشاره به فعال‌سازی کارگروه بهره‌وری و تشکیل ۵ جلسه ویژه، اظهار کرد: هدایت اعتبارات پژوهشی استان مازندران برای اجرای طرح‌های پژوهشی توسعه با موضوع بهره‌وری، ارتقای مشارکت دانشگاه‌ها و هدایت اعتبارات پژوهشی دانشگاه‌های دولتی و پایان‌نامه‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی ارتقای بهره‌وری، پیگیری برای ایجاد و ارتقای جایگاه بهره‌وری در ساختار سازمانی، طراحی و ابلاغ جداول تدوین برنامه عملیاتی و پروژه‌های ارتقای بهره وری از جمله برنامه‌های این کارگروه است.

فتح الله پور خاطرنشان کرد: فعال‌سازی دستگاه‌های اجرایی و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، برنامه عملیاتی و پروژه‌های ارتقای بهره‌وری با بهره گیری از توان کارشناسی، دریافت برنامه عملیاتی و پروژه‌های ارتقای بهره وری ۳۵ دستگاه اجرایی، بررسی و ابلاغ برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری از جمله اقدامات است.