کیفرخواست پرونده هواپیمای اوکراینی صادر شد

صدور کیفرخواست برای 10 نفر در پرونده هواپیمای اوکراینی دادستان سابق نظامی تهران گفت: کیفرخواست پرونده هواپیمای اوکراینی صادر و رسیدگی جدی و دقیق اعمال شد، ضمن اینکه برای ١٠ نفر که قصور و تقصیر داشتند کیفرخواست صادر شد. غلامعباس ترکی در مراسم معارفه دادستان جدید نظامی تهران اظهار کرد: در حوزه آموزش و نظارت […]

صدور کیفرخواست برای 10 نفر در پرونده هواپیمای اوکراینی

دادستان سابق نظامی تهران گفت: کیفرخواست پرونده هواپیمای اوکراینی صادر و رسیدگی جدی و دقیق اعمال شد، ضمن اینکه برای ١٠ نفر که قصور و تقصیر داشتند کیفرخواست صادر شد.

غلامعباس ترکی در مراسم معارفه دادستان جدید نظامی تهران اظهار کرد: در حوزه آموزش و نظارت بر ضابطان بیش از 4 هزار نفر آموزش داده شدند.

دادستان سابق نظامی تهران خاطرنشان کرد: به منظور افزایش نظارت و استانداردسازی رفتار، طرح همراه با حافظان امنیت را در نوروز داشته‌ایم و بیش از ٧٠٠ مورد بازید از اماکن نظامی و انتظامی داشته‌ایم.

وی اظهار کرد: در زمینه پیشگیری از وقوع جرم همایش‌های متعددی برگزار شد و همکاری خوب مسئولان و فرماندهان نیروهای مسلح را داشته‌ایم.

دادستان سابق نظامی تهران اظهار کرد: کیفرخواست پرونده هواپیمای اوکراینی نیز صادر شد و رسیدگی جدی و دقیق اعمال شد و برای ١٠ نفر که قصور و تقصیر داشتند کیفرخواست صادر شد.