کشف و ارجاع ۷۵ پرونده تصادف ساختگی در مازندران

مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران گفت: در هفت ماهه امسال با انجام کارشناسی های تخصصی توسط همکاران ۷۵ پرونده تصادف ساختگی کشف و به مراجع قضایی اعلام شد. به گزارش حرف آنلاین و به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران ، دکتر علی عباسی با بیان اینکه از موارد ۶۰ […]

مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران گفت: در هفت ماهه امسال با انجام کارشناسی های تخصصی توسط همکاران ۷۵ پرونده تصادف ساختگی کشف و به مراجع قضایی اعلام شد.

به گزارش حرف آنلاین و به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران ، دکتر علی عباسی با بیان اینکه از موارد ۶۰ مرد و ما بقی زن هستند افزود : موضوع تصادفات ساختگی علاوه بر اینکه یک آسیب اجتماعی است که فرد بصورت عمدی به جسم و روان خود آسیب وارد می کند و یا عده ای در قالب پیمانکاران تصادفات ساختگی موجبات آسیب عمدی به افراد می شوند یکی از راه‌های سوء استفاده این افراد از شرکت‌های بیمه‌ای است که با افزایش چشمگیر مبالغ دریافتی دیه، افراد سودجو به دنبال سوء استفاده از بیمه‌ها و بیت المال هستند .

وی گفت : بیشترین تصادفات ساختگی در شهریور با ۲۲ مورد و کمترین آن مربوط به خرداد ماه با ۵ مورد گزارش شده است .
مدیرکل پزشکی قانونی استان با بیان اینکه تصادفات ساختگی با هوشیاری و دقت کارشناسان پزشکی قانونی قابل تشخیص است گفت: این موضوع با بخش قضایی مطرح و به صورت جدی پیگیری‌های لازم به عمل خواهدآمد.

عضو شورای قضایی استان در خصوص جلوگیری جعل گواهی افزود : به دلیل راه اندازی سیستم CMS قضایی (سیستم ارتباط الکترونیکی با مجموعه قضایی) گواهی کاغذی حذف و مراتب به صورت الکترونیکی نیز ارسال می شود تا از جعل جلوگیری شود .