کاهش ذخایر آب پشت سدهای مازندران

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: ۲۲۹ میلیون متر مکعب آب پشت سد‌های استان ذخیره شده که در مقایسه با پارسال ۱۴ درصد کاهش داشته است. به گزارش حرف_به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مازندران،محمدابراهیم یخکشی با ابزار نگرانی از نرخ منفی کاهش آب در پشت سد شهید رجایی ساری، افزود: ۶۱ میلیون […]

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: ۲۲۹ میلیون متر مکعب آب پشت سد‌های استان ذخیره شده که در مقایسه با پارسال ۱۴ درصد کاهش داشته است.

به گزارش حرف_به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مازندران،محمدابراهیم یخکشی با ابزار نگرانی از نرخ منفی کاهش آب در پشت سد شهید رجایی ساری، افزود: ۶۱ میلیون متر مکعب آب پشت سد شهید رجایی ساری ذخیره شده که در مقایسه با پارسال ۳۷ میلیون متر مکعب کمتر است.

او ادامه داد: بیشترین حجم بارش‌های اخیر در مناظق غربی استان بوده و سد شهید رجایی که نقش مهمی در تامین آب مناطق مرکزی استان دارد از این بارش‌ها کم نصیب شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: ۱۰ سد استان مجموعا ۴۴۰ میلیون متر مکعب آب معادل ۱۵ درصد آب‌های سطحی استان را تنظیم می‌کنند که در برنامه دراز مدت نقش سد‌ها در مهار آب‌های سطحی باید به ۴۰ درصد برسد.

یخکشی با بیان اینکه مجوز ساخت دو سد زارم‌رود و سجادرود گرفته و مطالعات آن انجام شده است، افزود: عملیات اجرایی سد زارم رود آغاز شده است و سد سجادرود نیز تا ماه آینده آغاز می‌شود.

او ساخت سد کسلیان و آزارود را نیز جزو برنامه‌های اولویت‌دارشرکت آب منطقه‌ای دانست و گفت: مطالعات سد کسیلیان انجام و ردیف بودجه آن نیز دریافت شده است و منتظر مجوز محیط زیست در گام پایانی هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران سد آزارود در تنکابن نیز مطالعات آن به اتمام رسیده است و در لیست سد‌های عملیاتی قرار دارد.