پژوهشگران دانشگاه مازندران در صدر برترین‌های جهان

نام ۴ پژوهشگر دانشگاه مازندران در جمع پژوهشگران یک درصد برتر جهان قرار گرفت. به گزارش حرف آنلاین و به نقل از؛ روابط عمومی دانشگاه مازندران، 4 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران در زمره پژوهشگران پر استناد 1 درصد برتر ایرانی قرار گرفتند. بر اساس بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) در آخرین بررسی […]

نام ۴ پژوهشگر دانشگاه مازندران در جمع پژوهشگران یک درصد برتر جهان قرار گرفت.

به گزارش حرف آنلاین و به نقل از؛ روابط عمومی دانشگاه مازندران، 4 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران در زمره پژوهشگران پر استناد 1 درصد برتر ایرانی قرار گرفتند.

بر اساس بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) در آخرین بررسی انجام‌گرفته بر اساس داده‌های مستخرج از دو پایگاه علمی ESI و WOS، اسامی پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر ایرانی را اعلام کرد.

طبق اعلام این پایگاه، دکتر جهانبخش رئوف، دکتر مصطفی اسلامی، دکتر حسین جعفری و دکتر اکبر حاجی‌زاده مقدم به ترتیب اعضای هیات‌علمی دانشکده‌های شیمی، علوم ریاضی و علوم پایه دانشگاه مازندران در جمع یک درصد پژوهشگران برتر جهان قرار گرفتند. 

در آمار ارائه‌ شده از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر جهانبخش رئوف با تعداد کل ۲۱۶۲ استناد در حوزه شیمی، دکتر حسین جعفری با تعداد کل  813 استناد در حوزه ریاضیات، دکتر اکبر حاجی زاده مقدم با تعداد کل ۶۵۰ استناد در حوزه موضوعی علوم کشاورزی و دکتر مصطفی اسلامی با ۵۹۲ استناد در حوزه ریاضیات و ۱۴۷۲ استناد در حوزه مهندسی، موفق به کسب این عنوان ارزشمند شدند.