پروژه‌های فرودگاه دشت ناز با اعتبار ۲۲۹ میلیارد تومان بهره‌برداری شد

حرف آنلاین: مدیرکل فرودگاه‌های استان مازندران گفت: پروژه‌های جدید فرودگاه دشت ناز ساری با اعتبار ۲۲۹ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید‌.

سعدالله وطن خواه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های فرودگاه دشت ناز، با اشاره به اخذ مجوز از سازمان فرودگاه‌های کشور، اظهار کرد: فرودگاه دشت ناز از ابتدای خرداد ماه جاری به‌صورت ۱۲ساعته و ۱۸ساعته به‌عنوان یک برند در خطه شمال در حال فعالیت است.

وی از اجرای سه طرح عمده در فرودگاه دشت ناز ساری خبر داد و افزود: طرح اول سامانه کمک ناوبری باهدف کنترل فرودگاه است که در فاز بعدی افتتاح خواهد شد، طرح دوم طرح توسعه پروازی اکو است، و طرح بعدی در راستای توسعه فرودگاه است که با خرید ۴۰ هکتار زمین نصب سامانه انجام و بلوار جدید فرودگاه با اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان احداث شد.

مدیرکل فرودگاه‌های مازندران ادامه داد: همچنین سامانه تجهیزات فنی با اعتبار ۷۸ میلیارد تومان امروز به بهره‌برداری رسید و حصار پیرامونی فرودگاه به طول هشت کیلومتر دیوار بتنی انجام شد، در مجموع پروژه‌ها در فرودگاه دشت ناز با اعتبار ۲۲۹ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید‌.