پایان کار شمشیربازی ایران

شمشیربازی زون آسیا – ازبکستان تیم ملی شمشیربازی ایران بدون کسب سهمیه المپیک به کار خود در مسابقات منطقه آسیا پایان داد. در آخرین مسابقه شمشیربازی زون آسیا، نماینده ایران در اسلحه اپه زنان موفق نشد به سهمیه برسد. پریا ماهرخ در اپه زنان تا مرحله یک چهارم نهایی پیش رفت و در این مرحله […]

شمشیربازی زون آسیا – ازبکستان


تیم ملی شمشیربازی ایران بدون کسب سهمیه المپیک به کار خود در مسابقات منطقه آسیا پایان داد.

در آخرین مسابقه شمشیربازی زون آسیا، نماینده ایران در اسلحه اپه زنان موفق نشد به سهمیه برسد. پریا ماهرخ در اپه زنان تا مرحله یک چهارم نهایی پیش رفت و در این مرحله برابر نماینده سنگاپور شکست خورد و حذف شد.

به این ترتیب شمشیربازی ایران در المپیک توکیو فقط همان سهمیه تیمی سابر مردان را دارد و در اسلحه‌ های دیگر موفق به کسب سهمیه نشد.