ویدئو | پولدارها از بیمارستان خصوصی استفاده کنند!

حرف آنلاین: استاندار مازندران می‌گوید که در کنار رسیدگی به بیمارستان های دولتی، در راستای مردمی‌‌سازی در حوزه بهداشت و درمان، ساخت بیمارستان‌ خصوصی حمایت شود تا پولدارها بخصوص افرادی غیربومی که ویلا دارند، از بخش دولتی‌ کمتر استفاده کنند.