ویدئو انتقال شش گوزن زرد از پناهگاه دشت ناز ساری به ارومیه

به گزارش حرف آنلاین، شش راس گوزن زرد ایرانی از پناهگاه دشت ناز ساری به جزیره اشک در ارومیه ، در راستای حفظ و تکثیر این گونه در خطر انقراض منتقل شد.

به گزارش حرف آنلاین، شش راس گوزن زرد ایرانی از پناهگاه دشت ناز ساری به جزیره اشک در ارومیه ، در راستای حفظ و تکثیر این گونه در خطر انقراض منتقل شد.