اعضای هیئت‌ رئیسه شورای اسلامی شهر قائم شهر مشخص شدند

حرف آنلاین : جلسه انتخاب هیئت رئیسه سال دوم دوره ششم شورای اسلامی شهر روز پنج شنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۱ در محل شورای اسلامی قائمشهر برگزار گردید.

در این جلسه با رأی‌گیری از اعضا، مهندس جعفر احمدی گرجی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر انتخاب گردید.

در این جلسه سعید برزگر کوچکسرایی به عنوان نائب رئیس، دکتر احسان اسماعیلی نجار به عنوان منشی اول، دکتر صادق برزویی کوتنایی به عنوان منشی دوم و دکتر ایمان پویامهر به عنوان خزانه‌دار برای سال دوم شورای اسلامی دوره ششم قائم شهر انتخاب شدند.