نیاز فوری به گروه خونی O منفی در مازندران

حرف آنلاین: شریان حیاتی گروه خونی O منفی در استان، نیازمند دست یاری اهدا کنندگان است. مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره به کاهش شدید ذخیره گروه خونی O منفی در استان گفت: به دنبال افزایش مصرف خون و فرآورده‌های خون در مازندران در ماه پایانی سال، ذخیره همه گروه‌های خونی به ویژه o منفی […]

حرف آنلاین: شریان حیاتی گروه خونی O منفی در استان، نیازمند دست یاری اهدا کنندگان است.


مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره به کاهش شدید ذخیره گروه خونی O منفی در استان گفت: به دنبال افزایش مصرف خون و فرآورده‌های خون در مازندران در ماه پایانی سال، ذخیره همه گروه‌های خونی به ویژه o منفی کاهش یافته است.
دکتر عبداله محمدی فیروز جایی افزود:با توجه به اینکه گروه خونی O منفی، به تمام گروه‌های خونی می‌تواند خون دهد، از گروه‌های خونی بسیار پر مصرف است و زودتر ذخایر آن به پایان می‌رسد.
دکتر محمدی فیروزجایی ازدارندگان این گروه خونی خواست؛ با داشتن کارت ملی به مراکز انتقال خون مراجعه کنند و با اهدای خون به یاری بیماران نیازمند به خون استان بشتابند.
مدیرکل انتقال خون مازندران با بیان اینکه تمامی تجهیزات و وسایل مورد استفاده در پروسه اهدای خون در مراکز اهدای خون استان یک‌بار مصرف و استریل است خاطرنشان کرد: تمام دستورالعمل‌های بهداشتی هنگام اهدای خون به صورت صددرصدی رعایت می‌شود.
اداره کل انتقال خون مازندران تامین‌کننده نیاز خونی ۵۰ مرکز درمانی و حدود ۱۴هزار بیمار خاص و سرطانی در استان است.