نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران – پنجشنبه 19خرداد- شماره 3395

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران – پنجشنبه 19 خرداد – شماره 3395     انچه در این شماره می خوانید…     اندراحوالات صنایع دستی مازندران؛ صنایع دستی سرپا نیست حرف آنلاین: در آستانه جهانی صنایع دستی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مازندران سفر کرد، این حضور آن هم چند روز […]

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران – پنجشنبه 19 خرداد – شماره 3395

 

 

انچه در این شماره می خوانید…

 

 

اندراحوالات صنایع دستی مازندران؛

صنایع دستی سرپا نیست

حرف آنلاین: در آستانه جهانی صنایع دستی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مازندران سفر کرد، این حضور آن هم چند روز مانده به بیستم خرداد ماه، علاوه بر تاثیر بالای هنر صنایع دستی در این استان میتواند نویدبخش اتفاقات خوبی باشد.