نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران – دوشنبه ۳۰ خرداد – شماره ۳۴۰۴

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران – دوشنبه ۳۰ خرداد – شماره ۳۴۰۴     آنچه در این شماره می خوانید ….   اساتید دانشگاه‌های مازندران درباره بهره‌وری در اقتصاد مازندران می‌گویند؛ بهره‌وری، گمنام در توسعه مازندران حرف آنلاین: زری طاهری| روز بهره‌وری به‌عنوان یک مناسبت در تقویم کشور بهانه‌ای است تا درباره این مقوله […]

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران – دوشنبه ۳۰ خرداد – شماره ۳۴۰۴

 

 

آنچه در این شماره می خوانید ….

 

اساتید دانشگاه‌های مازندران درباره بهره‌وری در اقتصاد مازندران می‌گویند؛

بهره‌وری، گمنام در توسعه مازندران

حرف آنلاین: زری طاهری| روز بهره‌وری به‌عنوان یک مناسبت در تقویم کشور بهانه‌ای است تا درباره این مقوله مهم آن هم دنیای پررقابت امروزی تامل کنیم، پرواضح است که افزایش بهره‌وری لازمه رونق اقتصادی، اجتماعی است.