نامه دادستانی به شهرداری ساری درباره معضل پیاده‌خواری

سکوت مسئولین ذی ربط مانند شهرداری و پلیس راهور در تجاوز به حقوق شهروندان هر روز نمایان تر می شود. پیاده‌رو خواری معضلی جدی هست که هر روزه گلایه شهروندان را به دنبال دارد. این معضل در شهرهای بزرگی مانند ساری که با تراکم جمعیت سوارو و پیاده‌رو مواجه بوده، جدی‌تر شده است.

سکوت مسئولین ذی ربط مانند شهرداری و پلیس راهور در تجاوز به حقوق شهروندان هر روز نمایان تر می شود. پیاده‌رو خواری معضلی جدی هست که هر روزه گلایه شهروندان را به دنبال دارد. این معضل در شهرهای بزرگی مانند ساری که با تراکم جمعیت سوارو و پیاده‌رو مواجه بوده، جدی‌تر شده است.

جالب است در چند نمونه که در پیاده راه کمربندی غربی ساری ناگهان امتداد پیاده راه حذف می‌شود و به املاک تجاری متصل و محدثات ایجاد می‌شود مثل پمپ بنزین مفیدی، رستوران اکبرجوجه، ساختمان های کوچه دریای ٢٢، خیابان بعث ١٠ و…این نشان می‌دهد در مرکز استان شهرداری توانایی اداره شهر با تحقق حقوق شهروندی را ندارد و سودجویان از این مساله نفع بیشتری می‌برند.

حالا پیاده‌روخواری پای دادستان را به این معضل کشانده است، با دستور دادستان مرکز استان مازندران در پی مطالبه مردمی و پویش حقوق شهروندی، این املاک عمومی قرار است بازپس‌گیری می‌شود.