معرفی نفرات برتر سومین جشنواره الگوی برتر مشاوره شغلی مراکز آموزش فنی و حرفه ای مازندران

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران از حضور سه کارشناس استان در سومین جشنواره الگوی برتر مشاوره شغلی مراکز آموزش فنی حرفه ای کشور خبر داد.

به گزارش حرف آنلاین ، سید حسین درویشی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران، در خصوص اهمیت مشاوره شغلی مهارت آموزان گفت: هدایت شغلی مهارت آموزان در ابتدای ورود به دوره های آموزشی یکی از برنامه‌های مهم در مراکز آموزش فنی و حرفه ای می باشد تا مهارت آموزان با انتخاب درست رشته آموزشی در ایجاد یک شغل پویا موفق باشند.

وی افزود : با هدف بررسی خدمات ارائه شده از سوی کارشناسان مشاوره مراکز آموزش فنی و حرفه ای، برای سومین سال پیاپی جشنواره الگوهای برتر مشاوره از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برگزار گردید.

مدیرکل آموزش فنی حرفه ای تصریح کرد : در این جشنواره پس از بررسی عملکرد مشاوران در طول یک سال، آزمون های کتبی و عملی اخذ می گردد و نهایتاً نفرات برتر استان مشخص و به مرحله کشوری راه می یابندکه در استان از بین ۱۸ کارشناس مشاوره آقایان کیقباد سلیمانپور از نوشهر- عبدالرضا خلیلی تیرتاشی از بهشهر و محمد قاسم تبار از امیرکلا موفق به کسب رتبه های اول تا سوم شدند.

درویشی به نتایج استان در دوره قبلی اشاره و یادآور شد :خوشبختانه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران از عملکرد خوبی در دوره قبل برخوردار بوده و توانستیم رتبه‌های اول تا سوم این جشنواره را کسب نمایم.