معرفی دو اختراع جدید نخبه آملی

حرف‌آنلاین: امیرحسین امدادی نخبه آملی که تا کنون موفق به اختراع بیش از ۷۰۰ محصول شده است، در گفت‌وگو با #حرف‌_آنلاین از اختراع دو محصول خاص و جدید خبر داد.

حرف‌آنلاین: امیرحسین امدادی نخبه آملی که تا کنون موفق به اختراع بیش از ۷۰۰ محصول شده است، در گفت‌وگو با #حرف‌_آنلاین از اختراع دو محصول خاص و جدید خبر داد.