مصوباتی که قرار نیست اجرا شود!

زهرا اشکیود: مهاجرت پرندگان و حفاظت از آنها قصه‌ای ناتمام است و هر چند تذکرهای لازم به مسئولان و شکارچیان داده شد اما گوش شنوایی و افراد قانونمندی برای اجرا وجود ندارد.از آنجایی که برای جلوگیری از صید پرندگان جلسات متعدد برگزار شد اما درعمل  مصوبات همچنان بر روی کاغذ ماند و در عمل اجرا […]

زهرا اشکیود: مهاجرت پرندگان و حفاظت از آنها قصه‌ای ناتمام است و هر چند تذکرهای لازم به مسئولان و شکارچیان داده شد اما گوش شنوایی و افراد قانونمندی برای اجرا وجود ندارد.از آنجایی که برای جلوگیری از صید پرندگان جلسات متعدد برگزار شد اما درعمل  مصوبات همچنان بر روی کاغذ ماند و در عمل اجرا نشد. مسئول سمن‌های قوهای سرخ‌رود محمودآباد، در گفت و گو با حرف اظهار کرد: تعداد قوها از نظر جمعیتی نسبت به سال گذشته تعدادشان کاهش پیدا کرد، در واقع کارشناسان محیط زیست عامل آن را تغییرات آب و هوایی می‌دانند چراکه دمای هوا آنچنان سرد نشد تا آنها از عرض‌های شمالی به سمت عرض‌های جنوبی مهاجرت کنند به همین دلیل تعداد آنها نسبت به سال گذشته کاهش یافت.سلمان نیکپور افزود: در سال گذشته تعداد قوها حدود ۱۱ هزار بال سرشماری شدند که امسال تاکنون کمتر از هزار بال سرشماری شد و از نظر امنیتی نیز اقدامات مناسب برای امنیتشان در حال انجام است. وی تصریح کرد: پرندگانی که در حال حاضر به سرخ‌رود مهاجرت می‌کنند از گونه های مختلف کنار آبزی و آبزی هستند و اگر چه در حال حاضر سه قطعه فلامینگو، سه گونه قو فریادکش، گنگ و گونه قوی کوچک و انواع مرغابی سانان مثل  سر سبز، فیلوش و خوتکا، چنگر و غاز خاکستری و سایر پرندگان نیز قابل مشاهده است اما تعدادشان در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش یافت.این فعال محیط زیست درباره این موضوع که آیا مصوبات شورای تأمین برای جلوگیری از صید غیرقانونی در منطقه فریدونکنار و حفاظت از پرندگان، روند اجرایی آن در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: این طرح و مصوبات آن اجرا نشد و برنامه شورای تأمین برای جلوگیری از صید غیرمجاز پرندگان عملی نشد و فقط اخطارهای اولیه و کتبی داده شد اما در عمل و در قسمت اجرایی بندهای مصوبات شورای تامین استان مازندران هیچ اقدامی صورت نگرفت که دلیل عدم اجرای این امر را باید از مسئولان استانی پرسید.