مزارع کلزا مازندران

در سال‌های اخیر در استان مازندران مساحت بسیار زیادی زیر کشت کلزا می‌رود که در اسفندماه و اوایل سال جدید گل‌دهی آن موجب بوجود آمدن مناظر زیبایی می‌شود؛ دشت‌های وسیعی که با رنگ زرد پوشیده شده‌اند. عکس: غلامرضا رضایی آغوزگله  

در سال‌های اخیر در استان مازندران مساحت بسیار زیادی زیر کشت کلزا می‌رود که در اسفندماه و اوایل سال جدید گل‌دهی آن موجب بوجود آمدن مناظر زیبایی می‌شود؛ دشت‌های وسیعی که با رنگ زرد پوشیده شده‌اند. عکس: غلامرضا رضایی آغوزگله

 

13970106000530636576854790382458_41300_PhotoT 13970106000530636576854796476418_28085_PhotoT 13970106000530636576854802104249_35499_PhotoT 13970106000530636576854808198003_43760_PhotoT 13970106000530636576854814136161_28880_PhotoT 13970106000530636576854820385924_29224_PhotoT 13970106000530636576854826167630_37365_PhotoT 13970106000530636576854832573827_95999_PhotoT 13970106000530636576854838266245_46117_PhotoT 13970106000530636576854844641934_77096_PhotoT 13970106000530636576854850751596_52469_PhotoT 13970106000530636576854856376950_43597_PhotoT 13970106000530636576854862626873_68157_PhotoT 13970106000530636576854868408420_56477_PhotoT