کاهش حق آبه طبیعی تالاب های مازندران

عطااله کاویان مدیرکل محیط زیست مازندران در شورای برنامه ریزی استانداری این استان بر لزوم بهره وری از انرژی‌های آب و برق در مازندران تاکید کرد و گفت :اکنون به دلیل کاهش بارندگی و تغییرات اقلیمی، بسیاری از تالاب های مازندران حقه آب طبیعی خود را دریافت نمی‌کنند.

عطااله کاویان مدیرکل محیط زیست مازندران در شورای برنامه ریزی استانداری این استان بر لزوم بهره وری از انرژی‌های آب و برق در مازندران تاکید کرد و گفت :اکنون به دلیل کاهش بارندگی و تغییرات اقلیمی، بسیاری از تالاب های مازندران حقه آب طبیعی خود را دریافت نمی‌کنند.

وی ادامه داد: تالاب های مازندران در رشد اقتصادی و محیط‌زیست استان نقش محوری دارند.

براساس تقسیم بندی تالاب ها به بین المللی، جنگلی و آببندانی، مازندران افزون بر ۸۰۰ تالاب دارد که طبق گزارش شرکت آب منطقه ای ومحیط زیست به دلیل خشکسالی و برداشت بی رویه آب این تالاب ها در معرض خطرخشک شدن قرار دارند.

تالاب بین المللی میانکاله درجنوب شرقی دریای خزر در شرق مازندران یکی از مهمترین تالاب های ایران و جهان است که درسال های اخیر حدود ۲۰ درصد از مساحت این ذخیره گاه خشک شد.