محمدی فیروزجایی سرپرست اداره کل انتقال خون مازندران شد

حرف آنلاین: دکتر عبدالله محمدی فیروزجایی طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران به عنوان سرپرست اداره کل انتقال خون مازندران منصوب شد. دکتر محمدی فیروزجایی متخصص داخلی است و مدیریت پزشکی قانونی شهرستان نور و محمودآباد ، مدیر شبکه بهداشت شهرستان های بابلسر و فریدونکنار از سوابق اجرایی وی است. پیش از […]

حرف آنلاین: دکتر عبدالله محمدی فیروزجایی طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران به عنوان سرپرست اداره کل انتقال خون مازندران منصوب شد.

دکتر محمدی فیروزجایی متخصص داخلی است و مدیریت پزشکی قانونی شهرستان نور و محمودآباد ، مدیر شبکه بهداشت شهرستان های بابلسر و فریدونکنار از سوابق اجرایی وی است.

پیش از این مدیر کلی انتقال خون مازندران را دکتر ذوالفقار تقوی بر عهده داشت، وی که از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بود از تیرماه سال گذشته تا کنون به مدت حدود ۲۱ ماه در این پست خدمت کرد.