محصولات صنعتی مازندران در بازارهای جهانی برندسازی شود

استاندار مازندران با تاکید بر رونق تولیدات صنعتی استان، گفت: محصولات صنعتی مازندران در بازارهای جهانی برندسازی شود. محمد اسلامی در جمع صنعتگران و تولیدگران آمل گفت : فعالین اقتصادی با برند سازی و اعتماد سازی فرصت های جدید صادراتی خلق کنند .محمد اسلامی شهرستان آمل را از افتخارات تاریخ کشور دانست و بیان کرد: […]

1

استاندار مازندران با تاکید بر رونق تولیدات صنعتی استان، گفت: محصولات صنعتی مازندران در بازارهای جهانی برندسازی شود.

محمد اسلامی در جمع صنعتگران و تولیدگران آمل گفت : فعالین اقتصادی با برند سازی و اعتماد سازی فرصت های جدید صادراتی خلق کنند .محمد اسلامی شهرستان آمل را از افتخارات تاریخ کشور دانست و بیان کرد: شهر هزار سنگر آمل همیشه نام آور بوده و شهر عالم پرور ومردان و زنان سخت کوش است.

استاندار مازندران با بیان اینکه افتخارات آمل پشتوانه ما است، گفت: این مهم موجب می شود تا اقدامات موثرتری در این شهرستان انجام و تراز اقتصادی این شهرستان را گسترش دهیم.اسلامی آنالیز و بررسی نقاط ضعف و قوت وضعیت اقتصادی را مهم برشمرد و افزود: قبل از کار صنعتی باید سیاست، اقتصاد، اجتماع و تکنولوژی را تحلیل کرد و برای رقابت با رقبا باید قیمت تمام شده به گونه ای باشد تا بتوان در بازار آن را به فروش رساند.

مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه مهمترین بخش فعالیت ما مطالعات بازار است، افزود: باید ظرفیت سازی شود تا در بازار دچار مشکل نشویم.اسلامی با اشاره به اینکه بازار فروش کشورمان را هدف قرار دهیم و تسهیل گرایی کنیم، گفت: محصول مرکبات و برنج فراتر از ظرفیت بازار پیرامون ما است و شهرک صنفی تجارت برنج در آمل اقدامات ارزشمندی را در دستور کار خود دارند.وی با بیان اینکه بازار نیاز به رفع کاستی ها دارد تا بتوانیم در بازار کار کنیم، افزود: برای فروش باید اعتماد مردم را جلب کرد و در فعالیت اقتصادی اگر حواس به بازار، برند سازی و اعتماد سازی نباشد فرصت ها را از دست می دهیم.اسلامی با اشاره به اینکه به زودی  جلسه ستاد تسهیل را در آمل برگزار خواهیم کرد و مشکلات واحدهای صنعتی را بررسی می کنیم ، افزود: کمبود زمین شهرک صنعتی امام زاده عبدالله آمل را بررسی می کنیم.

وی گفت: دولت منابع خوبی را برای پایدار سازی تولید و اشتغال داد که با فروش پایدار و توسعه فروش واحدهای تولیدی ماندگار خواهد شد.اسلامی افزود: واحدهای صنعتی استان با زیر ظرفیت تولید خود کار می کنند که با بررسی موردی واحدها این مشکل را برطرف خواهیم کرد.