مجلس با قانونی شدن تشکیل شورایاری‌ها مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عدم تصویب استفساریه ای با قانونی شدن تشکیل شورایاری‌ها مخالفت کردند. در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، طرح استفساریه بند ۷ ماده ۷۱ قانون انتخابات شوراها در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت.در این استفساریه پیش‌بینی‌شده بود که بند ۷ ماده ۷۱ قانون انتخابات شوراها شامل تشکیل شوراهای محلی […]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عدم تصویب استفساریه ای با قانونی شدن تشکیل شورایاری‌ها مخالفت کردند.

در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، طرح استفساریه بند ۷ ماده ۷۱ قانون انتخابات شوراها در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت.در این استفساریه پیش‌بینی‌شده بود که بند ۷ ماده ۷۱ قانون انتخابات شوراها شامل تشکیل شوراهای محلی نیز شود.این استفساریه در راستای مرتفع کردن خلأ قانونی و ایرادات وارده از سوی دستگاه‌های نظارتی در خصوص محمل قانونی شوراهای محلی بود تا شورایاری‌ها در تهران و کلان‌شهرها جنبه قانونی پیدا کنند، اما مجلس با آن مخالفت کرد و این طرح از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد.

پیش‌ازاین کمیسیون شوراها نیز با این استفساریه مخالفت کرده بود.نمایندگان با ۱۰۱ رأی موافق، ۷۹ رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر با این استفساریه مخالفت کردند.سازمان بازرسی کل کشور نیز پیش از این برگزاری انتخابات شورایاری ها را غیرقانونی اعلام کرده بود.