ماه رمضان، محور برنامه های تبلیغی و مذهبی

حرف‌آنلاین: مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در نشست خبری به تشریح برنامه‌های دینی و تبلیغی به مناسبت ماه مبارک رمضان پرداخت.        

حرف‌آنلاین: مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در نشست خبری به تشریح برنامه‌های دینی و تبلیغی به مناسبت ماه مبارک رمضان پرداخت.