مادر شهیدان محمدزاده از مازندران آسمانی شد

حرف آنلاین: حاجیه خانم سیده سلطنت حمیدتبار امیری الگوی صبر و استقامت مادر گرانقدر سرداران شهید ابوالحسن، ابوالقاسم و هادی محمد زاده پس از سالها انتظار دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست. با نهایت تأسف و تأثر حاجیه خانم سیده سلطنت حمیدتبار امیری الگوی صبر و استقامت، نماد ایثار و مقاومت […]

حرف آنلاین: حاجیه خانم سیده سلطنت حمیدتبار امیری الگوی صبر و استقامت مادر گرانقدر سرداران شهید ابوالحسن، ابوالقاسم و هادی محمد زاده پس از سالها انتظار دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

با نهایت تأسف و تأثر حاجیه خانم سیده سلطنت حمیدتبار امیری الگوی صبر و استقامت، نماد ایثار و مقاومت و اسوه ایمان و پاکدامنی، مادر گرانقدر سرداران شهید ابوالحسن، ابوالقاسم و هادی محمد زاده پس از سالها انتظار سحرگاه جمعه ۱۵ بهمن ماه دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.  

سردارشهید ابوالحسن محمدزاده متولد ۱۳۳۷ که در سال ۱۳۶۵ درمنطقه ام الرصاص، سردار شهید ابوالقاسم محمدزاده  متولد ۱۳۴۰ که در سال ۱۳۶۳ در منطقه جزیره مجنون و هادی محمدزاده متولد  ۱۳۴۹ که در سال ۱۳۶۴در منطقه هورالعظیم به درجه رفیع شهادت نائل گردیدند./ایثار