استاندار مازندران تاکید کرد؛

لزوم تحول نظام برنامه‌ریزی در مازندران

حرف آنلاین: سیدمحمود حسینی پور با بیان این که نظام برنامه ریزی باید متناسب با نیازهای استان باشد، بر بهره گیری کامل از همه ظرفیت های استان در جهت تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در سال جاری تاکید کرد. ‎ سید محمود حسینی پور، در اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، با عنوان […]

حرف آنلاین: سیدمحمود حسینی پور با بیان این که نظام برنامه ریزی باید متناسب با نیازهای استان باشد، بر بهره گیری کامل از همه ظرفیت های استان در جهت تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در سال جاری تاکید کرد. ‎

سید محمود حسینی پور، در اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، با عنوان اینکه رشد هشت درصدی اقتصادی مازندران در بودجه سال جاری یکی از مهم ترین برنامه های ماست، خاطرنشان کرد: این مهم به هیچ وجه با بودجه دولتی بتنهایی قابل تحقق نیست و باید با برنامه و بهره گیری از مشارکت همه جانبه بخش خصوصی در این راستا اهتمام کرد.

وی گفت :برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصادی در سال 1401 ستاد عالی رشد اقتصادی در استانداری با مشارکت همه دستگاه ها تشکیل شده است که مقرر شد با پنج کارگروه این ستاد فعالیت خود را آغاز کند.

استاندار با بیان این که همه ظرفیت های استانی در بخش های گردشگری ،کشاورزی و … باید در این مورد بکارگیری شود، افزود: نیازمند جذب حداکثری سرمایه گذاران هستیم که در آینده نزدیک از طریق پورتال سرمایه گذاری استانداری، پروژه های استان را به نمایش خواهیم گذاشت و همایشی را هم برای بررسی دقیق تر سرمایه گذاری بین المللی در استان برگزار خواهیم کرد .

حسینی پور با اشاره به این که نظام برنامه ریزی استان متناسب با نیازهای استان نیست، اظهار کرد: در نظام برنامه ریزی استان نتوانستیم به ظرفیت های اصلی استان معطوف شویم، نظام برنامه ریزی استان باید متحول و ظرفیت های مهم استان باید دیده شود.

حسینی پور، عنصر نظارت را مهم تر از برنامه ریزی ارزیابی کرد و بیان داشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید نظارت حداکثری بر اجرای برنامه ها داشته باشد و برنامه ها باید قابلیت سنجش داشته باشد و بین دستگاه هایی که بر مدار برنامه ریزی و مدیریت مناسب قرار دارند باید تفاوت وجود داشته باشد و حتما در نظام برنامه ریزی استان که براساس سنجه ای مشخص صورت می گیرد سره از نا سره مشخص شود تا بتوانیم مدیران موفق و نا موفق مان را معرفی کنیم.

نماینده عالی دولت در استان بر تشکیل ستاد تجهیز درآمد در استان تاکید کرد و اظهار داشت: اقتصاد استان نیازمند پایداری و ثبات بیشتری است و ایجاد ثبات اقتصادی در استان یکی از راهبردهای اصلی ماست. در استان مازندران براساس منابع مطمئن درآمدی برنامه ریزی نشده است، چرا که استان مازندران عاری از زیرساخت های لازم است.

وی تاکید کرد: مدیران استان با برنامه ریزی دقیق علمی و متناسب با شعار سال مقام معظم رهبری برای تحقق تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین تلاش جهادی داشته باشند.
نماینده عالی دولت در مازندران، گفت: نظام برنامه‌ریزی استان مبتنی بر میزان ظرفیت ها و زیر ساخت ها در سال های گذشته ساماندهی نشده است و باید با بها دادن به شرکت های دانش بنیان و روش های نوین اقتصادی از روش های سنتی توسعه اقتصادی فاصله گرفت تا مازندران را به جایگاه واقعی اقتصادی که شایسته آن است، رساند.

استاندار مازندران، عدالت محوری و مبارزه با فساد را یکی دیگر از مصادیق اجرای دقیق طرح های اقتصادی با هدف توسعه و رونق اشتغال در استان برشمرد و گفت: در امر مبارزه با فساد جدی هستیم و تمام مدیران مبارزه با مفاسد اقتصادی را در اولویت کاری خود قرار دهند.

وی با اشاره به این که عدالت محوری و مبارزه با فساد ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی دارد، یادآور شد: از ظرفیت های استان در تمامی شهرستان ها باید حداکثر استفاده را ببریم و توسعه را به روستاها بیاوریم تا شاهد تحقق عدالت باشیم.

سید محمود حسینی پور گفت: اگر تولید محصولات کشاورزی را دانش بنیان کنیم، هم در سبد غذایی کشور شاهد ارتقای سهم استان خواهیم بود و هم توان صادراتی ما تقویت خواهد شد. روش های سنتی در این بخش در حال حاضر مانع تحولات لازم در استان است و حتما بحث دانش بنیان کردن تولید باید مورد توجه قرار گیرد.