فیلم| طراحی تمثال شهید مدافع سلامت شهید دکتر بهرام طهماسبی توسط بانو نسیم خوش‌تراش