حواشی بازی نساجی مازندران و آلومینیوم اراک

فیلم|جشن بازیکنان نساجی به همراه کادر فنی در ورزشگاه آزادی