فعالیت کودکان کار مصداق عینی کودک آزاری است

معاون اجتماعی بهزیستی مازندران ضمن تاکید بر تربیت و حمایت از کودکان، گفت: حضور کودکان در خیابان ها در قالب کودک کار به عنوان مصداق عینی و بارز کودک آزاری است که نه تنها به کودکان آسیب می رساند بلکه سلامت جامعه را هم به مخاطره می اندازد و آثار زیان باری را در پی […]

معاون اجتماعی بهزیستی مازندران ضمن تاکید بر تربیت و حمایت از کودکان، گفت: حضور کودکان در خیابان ها در قالب کودک کار به عنوان مصداق عینی و بارز کودک آزاری است که نه تنها به کودکان آسیب می رساند بلکه سلامت جامعه را هم به مخاطره می اندازد و آثار زیان باری را در پی دارد.حسین زاده در نخستین جلسه تخصصی کارشناسان و مدیران مراکز کودکان کار  با بیان اینکه این آسیب فقط به دوران کودکی منحصر نمی شود بلکه تا بزرگسالی ادامه پیدا می کند، افزود: این مساله جامعه را از وجود انسانهای کارآمد و شایسته محروم می‌کند و علاوه بر آن بواسطه حضور کودک در خیابان فرایند طبیعی رشد جسمی، ذهنی،عاطفی و اجتماعی آنها همچنین تکامل شخصیت و جریان اجتماعی شدن بهنجار آنها در معرض خطر جدی قرار می گیرد.وی افزود: مراکز غیردولتی بهزیستی که مسوول ساماندهی کودکان کار هستند  باید برای هر کودک کار یک برنامه توانمندسازی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ارائه نمایند و اگر کودک بدسرپرست و یا سرپرست موثر ندارد با پیگیری احکام قضایی برای تحویل کودک به بهزیستی اقدام شود.