فریبا بریمانی سرپرست بهزیستی مازندران شد

حرف آنلاین: رییس سازمان بهزیستی کشور در حکمی فریبا بریمانی را به سمت مدیرکل بهزیستی استان مازندران منصوب کرد. فریبا بریمانی علاوه بر سابقه مدیریتی در سطح شهرستانی و استانی از جمله ریاست ادارات بهزیستی شهرستان‌های مازندران، معاونت پیشگیری اداره کل بهزیستی مازندران، تجربه مدیریت در سطوح کشوری دارد. همچنین مدیرکلی دفتر امور مراکز توانبخشی، […]

حرف آنلاین: رییس سازمان بهزیستی کشور در حکمی فریبا بریمانی را به سمت مدیرکل بهزیستی استان مازندران منصوب کرد.

فریبا بریمانی علاوه بر سابقه مدیریتی در سطح شهرستانی و استانی از جمله ریاست ادارات بهزیستی شهرستان‌های مازندران، معاونت پیشگیری اداره کل بهزیستی مازندران، تجربه مدیریت در سطوح کشوری دارد.

همچنین مدیرکلی دفتر امور مراکز توانبخشی، رییس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، معاون توانمندسازی زنان و خانواده سازمان بهزیستی کشور از جمله تجارب مدیریتی کشوری این بانوی مازندرانی است.