علی عسگری مدیرعامل بانک مسکن شد 

حرف آنلاین : وزیر امور اقتصادی و دارایی ، علی عسگری را به عنوان مدیرعامل بانک مسکن منصوب کرد.

علی عسگری در حالی به این سمت منصوب شده است که پیش از وی، محمود شایگان این مسولیت را برعهده داشت.

شایگان با ۳۵ سال سابقه خدمت بازنشسته شده و عسگری جایگزین وی شده است.

وزیر اقتصاد در حکم عسگری بر ضرورت تسهیل در ارائه تسهیلات نهضت ملی مسکن تاکید کرده است.