عقب نشینی دریا در چالوس

صادق رحمتی فعال محیط زیست #مازندران در خصوص پدیده عقب نشینی #دریا در #چالوس توضیح می‌دهد و آن نشانه بی توجهی به محیط زیست خزر می‌داند.

صادق رحمتی فعال محیط زیست #مازندران در خصوص پدیده عقب نشینی #دریا در #چالوس توضیح می‌دهد و آن نشانه بی توجهی به محیط زیست خزر می‌داند.